Kad se uteći sudu

Prije dolaska na Sud savjetujemo svim strankama savjetodavni razgovor:

– s vlastitim župnikom, tj. župnikom boravišta ili prebivališta tužitelja/tužiteljice,

– u Uredu za davanje savjeta pri sudu prvoga stupnja u Đakovu,

– u obiteljskom savjetovalištu,

– s osobom stručnom u kanonskom pravu: crkvenim pravnikom, teologom, vjeroučiteljem, katehetom…

Na temelju savjetodavnoga razgovora, zainteresirana stranka može dobiti određene informacije o samom postupku proglašenja ništavosti ženidbe i pravnom temelju za pokretanje parnice. U savjetodavnom razgovoru u prvome redu treba vidjeti:

1) postoji li pravni temelj, tj. ulazi li navedena situacija u kanonske razloge ništavosti ženidbe;

2) s kojim dokazima stranka raspolaže.

Ako ne postoji pravni temelj za pokretanje parnice i nema dokaza, nije potrebno podnositi zahtjev, tj. tužbu jer će takav zahtjev sudac odbaciti, a stranka će nepotrebno snositi sudske troškove.