Kontakt

Ured crkvenog sudišta
Strossmayerov trg 6, 31400 Đakovo
medjubiskupijski-sud@djos.hr

tel.: 031/802 246

dr. sc. Zdenko Ilić, sudski vikar
mr. sc. Mato Mićan, sudac i promicatelj pravde
dr. sc. Ilija Dogan, sudac i branitelj veze
mr. sc. Ivan Rajković, sudac
mr. sc. Dario Hrga, branitelj veze
Marina Stipanović, bilježnik