Kontakt

Ured crkvenog sudišta
Strossmayerov trg 6, 31400 Đakovo
medjubiskupijski-sud@djos.hr

tel/faks 031/802 250

dr. Zdenko Ilić, sudski vikar
Strossmayerov trg 5, 31400 Đakovo
iliczde@gmail.com

031/802 125
098/776 704

mons. dr. Nikola Škalabrin, sudac
Strossmayerov trg 5, 31400 Đakovo
skalabrin@inet.hr

031/802 113

mr. Mato Mićan, sudac i promicatelj pravde
Osječka 90, 31403 Vuka
mato.mican@os.t-com.hr

031/802 162

dr. sc. Tomislav Đukez, sudac
Rim
tomislav.dukez@gmail.com

mr. Ivan Rajković, branitelj veze

+381 65 6689 246

Marina Stipanović, bilježnik

031/802 246