Korisni članci

Alojzije Čondić, ŽIVOT U SLOBODNIM VEZAMA I ŽENIDBA NA POKUS – KRŠĆANI U GRAĐANSKIM ŽENIDBAMA

Zdenko Ilić, Suodnos bračne ljubavi (amor coniugalis) i ženidbene privole (consensus matrimonialis) prema GS i CIC*

Sebastijan Valentan, Ensuring Justice and Searching for Truth in the Marriage Nullity Process

Pero Aračić, Djeca iz rastavljenih brakova i obitelji: njihova opterećenja i njihovi brakovi i obitelji

Klara Čavar, Krščanska ženidba u slučaju isključenja sakramentalnog dostojanstva

Ivan Šimović, BRAČNE SMETNJE U SVJETLU OBITELJSKOG I KANONSKOG PRAVA*

Lucija Boljat, KANONSKO-PRAVNI ASPEKTI PRIPRAVE ZA ŽENIDBU I PREVENCIJA NIŠTAVOSTI

Klara Čavar i Lucija Šikić, BITNA SVOJSTVA ŽENIDBE – JEDNOST I NERAZRJEŠIVOST

Nikola Škalabrin, DA LI JE SVAKA ŽENIDBA SKLOPLJENA U CRKVI VALJANA?

Ivo Džinić i Biljana Čičković, RELIGIOZNOST I STAVOVI O RASTAVI BRAKA

Nikola Bulat, Sakramentalnost krščanske ženidbe

Paul R. Amato, THE CONSEQUENCES OF DIVORCE FOR ADULTS AND CHILDREN: AN UPDATE

ŽENIDBA I OBITELJ U KANONSKOM I PARTIKULARNOM PRAVU

Dr.Matija Berljak, Ispovijed i pričest u neredovitim obiteljskim situacijama

Lucija Boljat, KRAĆI ŽENIDBENI POSTUPAK PRED BISKUPOM

Ivan Macut, MJEŠOVITE ŽENIDBE – IZAZOV CRKVI

Ivica Ivanković Radak, ŠTO SE MIJENJA U REDOVITOM POSTUPKU PROGLAŠENJA NIŠTAVOSTI ŽENIDBE?

Prof. Marko Bratković, Razvrgnuće braka u rimskom, kanonskom i su vremenom hrvatskom obiteljskom pravu