Uloga župnika

Župnik je vlastiti pastir povjerene mu župe koji vodi pastoralnu brigu za predanu mu zajednicu vjernika. Za župnu zajednicu obavlja službu naučavanja, posvećivanja i upravljanja. Da bi župnik brižljivo obavljao pastirsku službu, službu vođenja, ponajprije treba nastojati upoznati vjernike koji su povjereni njegovoj brizi. Posjet obiteljima, sudjelovanje u njihovim brigama i tjeskobama, potpora ženidbenim drugovima i roditeljima u vršenju dužnosti i unapređenje rasta kršćanskoga života u obiteljima jesu redovita župnička pastoralna djelovanja.
U praksi župnici su prvi i najbliži promicatelji «evanđelja braka i obitelji», a osobito trebaju biti bliski onima koji su u nevolji i krizi. Propala ženidbena sjedinjenja su situacije u kojima se traži njihova bliskost i osjetljivost. U utvrđivanju ništavosti ženidbe primarna odgovornost župnika je savjetovanje vjernika u pogledu mogućnosti pokretanja zahtjeva za proglašenje ništavosti ženidbe. Njegova uloga zahtijeva oprez i stručnost, te izbjegavanje ishitrenih zaključaka, lažnih nada i štetnih iluzija.